Fællesskab

Vi ser alle børn som unikke individer, der har brug for at indgå i fællesskaber for at udvikle sig som livsduelige mennesker

Og vi lægger stor vægt på, at eleverne kan og tør kommunikere og formidle. Vi søger at give barnet troen på eget værd. Og vi lærer børnene at tage vare på sig selv og hinanden.

Åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne

Alle børn og unge på Bagsværd Friskole skal opleve, at de bliver hørt, set, talt med og taget alvorligt. En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne – hvor de voksne er rollemodeller for børnenes måde at kommunikere indbyrdes – er betydningsfuldt på Bagsværd Friskole. På grund af skolens størrelse kan vi virkelig tage hånd om fællesskabet. Bagsværd Friskole er den slags sted, hvor skolelederen kender alle børnenes navne. Og 1. klasserne kender 9. klasserne. Det giver stærke bånd.

Samarbejde på tværs

Vi mener, at det er vigtigt at etablere samarbejde på tværs af de årgangsdelte klasser. Gennem de nære fællesskaber, klassen og gruppen skal eleverne lære at samarbejde.

Det gør vi blandt andet ved at bryde klasser og fag op flere gange om året. Vi kalder ugerne BF-uger, og her kan en hel uge for eksempel gå med at undersøge og producere kortfilm, lege med trigonometri, i tanken at rejse ud i verden og undersøge andre kulturer, lære om førstehjælp eller lave et teaterstykke.

Identitet i fællesskabet

Fordi vores børn er i trygge rammer og i hele deres skoleliv oplever sig værdsat, accepteret og hørt som individ, er de i stand til at holde fast i deres egen identitet i fællesskabet. Det er en værdi for os, at vores børn og unge tør lege og udfolde sig – også når de bliver større.

Vi lader børn være børn og dyrker det sjove og anderledes og har derfor børn, der leger længe og har lyst til at gå i skole og lære.