Indmeldelse og venteliste

Her kan du ansøge om optagelse på Bagsværd Friskoles venteliste

Opskrivning

Du kan opskrive dit barn ved at følge linket nederst på siden. Vær opmærksom på, at du i forbindelse med opskrivning af dit barn via nem-id accepterer, at skolen opbevarer dit og dit barns CPR-nummer i ventelistesystemet.

Børnene bliver placeret på ventelisten i den rækkefølge man skriver sit barn op, dog har søskende fortrinsret.

Ved opskrivning på ventelisten, betales der samtidig et administrationsgebyr, som ikke refunderes på kr.: 350,00.

Information angående opskrivning til en plads i en kommende 0. klasse:

Året før barnet skal starte i skole, bliver man inviteret til et informationsmøde i september/oktober måned. Det er derfor meget vigtigt, at man husker at opdatere sine oplysninger på ventelisten, hvis man ændrer sine kontaktinformationer, herunder sin e-mail adresse, da vi ellers ikke kan sende invitationen ud.

Herudover informerer vi via sociale medier om informationsaftenen.

www.Ventelisten.net/159018