Kreativitet

Bagsværd Friskole

På Bagsværd Friskole er vi opmærksomme på, at børn er forskellige

Og at de lærer forskelligt. Vi ved også, at børn har brug for succesoplevelser og områder, de er gode til, for at udvikle sig som hele mennesker.

På et skoleskema fra Bagsværd Friskole står der derfor – ud over de boglige fag – også Mediefag, Billedkunst og Musik. De 2 sidstnævnte fag har eleverne hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse.

Elever lærer forskelligt

Kreativiteten er ikke afgrænset til de æstetiske fag. I de boglige fag ved vi, at det er vigtigt, at det faglige stof bliver formidlet på forskellige måder til forskellige elever. Nogle elever lærer bedst, når de tegner, spiller skuespil eller laver film. Det lægger vi ind i den daglige undervisning, når det er muligt.

Musical og Melodi Grand Prix

Flere gange om året laver vi store kreative projekter. Hvert år stabler vi en kæmpe musical på benene i et stort cirkustelt på vores fodboldbane. Det er noget af et tilløbsstykke. Derudover dyster eleverne klassevis mod hinanden i vores årlige Melodi Grand Prix, så vi hvert år er vidner til nogle spektakulært gode ørehængere.

Kreativitet på tværs

Vi oplever på Bagsværd Friskole, at vores elever kan tage deres læring og tankemønstre fra de æstetiske fag og bringe dem ind i andre fag og bruge kreativiteten på mange måder.

Bagsværd Friskoles elever er kreative. Og vi giver plads til og viser glæden ved at udfolde kreativitet. For vi tror, at en væsentlig ingrediens i det mix af kompetencer, vores børn får brug for, er evnen til at være kreativ, til at innovere – til at skabe ting selv.