Tilsyn og evaluering

Vi står mål med…!

Frie skoler skal stå mål med folkeskolen. Det betyder i praksis, at de elever, der går på frie skoler, skal være mindst lige så godt stillet som dem, der går i landets folkeskoler.

Det er skolebestyrelsens ansvar at sikre dette og dokumentere det overfor resten af skolekredsen. Det skal bestyrelsen gøre ved at ansætte en tilsynsførende, som fører tilsyn og vurderer skolens praksis.

Den tilsynsførende udarbejder årligt en rapport på baggrund af flere besøg. Rapporten er en god måde at få indsigt i en skoles hverdag og retning. Skolen bruger tilsynsrapporten som et aktivt redskab til at finde de områder, som skal udvikles og skærpes.

Her kan du læse om vores tilsyn og vores egen evaluering

Tilsynsførende: Finn Sørensen

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 21-22

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 20-21

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 18-19

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 17-18

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 16-17

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 15-16

Link til Evaluering og opfølgningsplan 2016

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 14-15

Læs også om hvordan eleverne klarer sig til prøven i 9. klasse og hvad de gør efterfølgende

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se en række nøgletal for skolen, herunder karaktergennemsnittet til prøverne i 9. klasse:

Karaktergennemsnit og andre nøgletal

Langt de fleste af vores elever tager en gymnasial uddannelse. Flere tager dog et år på en efterskole, hvor der lægges fortsat vægt på elevernes personlige, kreative og faglige udvikling.

På dette link kan man se, hvor vores elever er 3 måneder efter, de er stoppet hos os:

3 måneders overgang til uddannelse