Slutmål for undervisningen

Bagsværd Friskole

Målene, vi sætter for elevernes læring på Bagsværd Friskole, sætter vi ud fra ‘Fælles Mål’ fra undervisningsministeriet

Du kan læse mere om fælles mål her på emu.dk

Sprog

På Bagsværd Friskole starter vi med at undervise i engelsk i 0. klasse. Alle elever starter med tysk i 6. klasse. Er man også interesseret i at have fransk, har vi gode erfaringer med, at man kan gå til fransk på ungdomsskolen og få sin karakter påført sit prøvebevis i 9. klasse.

Bagsværd Friskole har udviklet nogle fag, som ikke ligger som særskilte fag i folkeskolens mål:

SOL:
Socialisering foregår hele tiden, men for at skærpe elevernes opmærksomhed undervises der i Social Læring fra 0.-4. klassetrin. Du kan læse mere om faget her på linket.

Mediefag:
IT og medier er en integreret del af danske børns hverdag. Men hvordan bruger man egentlig de muligheder, der er? Hvordan forholder man sig kritisk til forskellige medier og vurderer, om en hjemmeside er etisk ok eller ej?  Læse mere om faget her på linket