Overbygning

Bagsværd Friskole

Fra 7. – 9. klasse er det vores fornemste opgave at ruste den enkelte elev til at tage del i en stadig mere kompleks og globaliseret verden

Kulturmødet er overskriften for det arbejde, der finder sted i overbygningen på Bagsværd Friskole.

Kreativ socialpraktik

Konkret betyder det, at vi i 8. klasse har en lejrskole til Tyskland. I 8. klasse har vi desuden socialpraktik. Her kommer eleverne ud på sociale institutioner, eller de iscenesætter selv en praktik, hvor de kan gøre noget for mennesker. Fordi vi er en kreativ og musisk skole, kommer der nogle ret innovative praktikker ud af det: Et band, som tager ud og optræder på børnehaver i området. Billedkunstelever, som udstiller deres værker på kommunens plejehjem. Vi arbejder bevidst med, at praktikken ikke nødvendigvis er at komme ud til en eksisterende jobfunktion, men at man med entreprenant tænkning også kan skabe sin jobfunktion selv. I 9. klasse er der en lejrskole til udlandet. Sidste år fandt kulturmødet fundet sted i Spanien – Andalusien.

Tid til fordybelse

En gang om året har vi Døgnet. Her mødes 7. – 9. klasse omkring et emne og har et døgn fra torsdag kl. 9.00 til fredag kl. 9.00, til at undersøge og formidle deres nye viden for den resterende del af gruppen. Det er intenst – og afsindigt givende.

Vi har et tæt samarbejde omkring den enkelte elev. Åbenhed og tryghed er i fokus i respekt for den enkelte elevs integritet og eget rum. Og det er ikke bare snak:

  • Vi har god og hurtig kommunikation, som vi prioriterer højt
  • Minimum to forældremøder om året
  • På forældremøderne tager vi eksempelvis klassens fælles alkoholpolitik op i 7. klasse. Den tages op hvert af de følgende år
  • Evalueringsskemaer to gange om året i forbindelse med skole/hjemsamtaler
  • Karakterer til 8. og 9. klasse tre gange årligt
  • Regelmæssig skriftlig information fra klasselæreren

Nysgerrige og dygtige unge

Vi prioriterer faglighed meget højt. Men faglighed er andet og mere end den faglighed, vi måler ved prøverne efter 9. klasse. Faglighed har også en kreativ dimension med vægt på musik og billedkunst.

Ambitionen og målet er at sende unge mennesker videre med en intakt nysgerrighed og et ønske om at udvikle sig endnu mere.

Bagsværd friskole

Bagsværd Friskole