Pædagogik og værdier

Bagsværd Friskole

Bagsværd Friskole er en lille uafhængig skole, fri af politiske og religiøse tilhørsforhold

Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende skolemiljø, som kan danne rammerne omkring børnenes faglige og sociale læring.

Alle børn er unikke individer, samtidig har de brug for at indgå i et fællesskab for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer.

Vi vægter fællesskab og samarbejde omkring barnet højt. Alle væsentlige beslutninger omkring barnet og dets skolegang her på Bagsværd friskole, bør derfor tage udgangspunkt i vores værdier omkring faglig og social læring.

Kommunikation

Skolens daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed. Alle børn på Bagsværd Friskole skal opleve, at de bliver hørt, set og taget alvorligt. En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne samt børnene imellem er af vital betydning for et godt skoleliv.

Fællesskab

En af skolens opgaver er at opdrage til demokratisk bevidsthed, social og interkulturel forståelse. Vi forventer, at alle på skolen – elever, forældre og medarbejdere – deltager i skolens store fællesskab. Da fællesskab er noget, vi alle på Bagsværd friskole er med til at skabe.

Selvværd

Bagsværd Friskole skal til enhver tid søge at give barnet troen på eget værd, og selvværdet skal gå hånd i hånd med respekten for de andre elever og deres ret til indflydelse og succesoplevelser.

Bredt undervisningsbegreb

Bagsværd Friskole ønsker at skabe de bedst tænkelige betingelser for, at eleverne tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. Vi stiller krav til vores elever om at møde forberedte og være aktive både i undervisningen og på skolen. Derudover har de praktisk-musiske fag en væsentlig placering i den samlede undervisningsramme på Bagsværd friskole.

Lærerne efteruddanner sig løbende for at styrke både deres faglige og pædagogiske kompetencer.

Hele værdigrundlaget findes på linket her: