Indskoling

Bagsværd friskole

I indskolingen lægger vi grundstenene for en god skolegang

Det er vigtigt, at børnene får masser af gode oplevelser, så de opnår selvværd og selvtillid, oplever at blive anerkendt af lærere, pædagoger og hinanden. Vi arbejder forebyggende med konflikthåndtering. Her er fokus på socialisering, spilleregler, respekt, opdragelse, empati og tolerance. Det lyder pædagog-teknisk, men betyder faktisk bare, at vi lærer at opføre os respektfuldt og ordentligt overfor hinanden. Noget, vi får brug for i resten af skolegangen – og resten af livet.

Relationer på tværs af klassetrin

I indskolingen holder vi indskolingsmøder, hvor repræsentanter fra de fire klasser mødes én gang om måneden og diskuterer punkter fra klasserne.

Vi lægger generelt stor vægt på, at elever på Bagsværd Friskole har gavn af kontakten til andre klassetrin. I indskolingen betyder det, at når en ny elev starter i 0. klasse på skolen, får han/ hun en ”storesøster/bror” Det er en elev fra 3. klasse, som er særlig hjælpsom, når der er brug for det. Hvert år arrangerer 3. klasse desuden et skolebal for de mindre klasser. Med Limbo, Stopdans eller Appelsindans er dansegulvet rygende, når det er tid at gå hjem.

Eleverne står for morgensamlingen

Eleverne i indskolingen har – som alle andre klasser – på skift ansvaret for morgensamlingen for en uge. De starter med hjælp, men gradvist lægger vi ansvaret mere og mere over til eleverne. Så de lærer at stå frem for en større forsamling og planlægge et indhold.

Social, boglig og kreativ faglighed

I den daglige undervisning på klassetrinnet udvikles de faglige værktøjer på trinnets fag. Men derudover arbejder eleverne i løbet af et skoleår også i flere perioder på tværs af klasserne med et overordnet fagligt emne. Vi kalder dem BF-uger. Her graver vi os ned i boglige eller kreative værksteder. Disse særlige uger giver eleverne mulighed for fordybelse og samarbejde med elever fra andre klassetrin i indskolingen.

Hyttetur

Allerede i 0. klasse tager klassen på hyttetur i foråret i 3 dage. 2. klasse er afsted på lejrskole i efteråret kort efter sommerferien i 4 dage. De er et halvt hoved højere, når de vender hjem.

Morgenåbning

Fra klokken 7.30 kan man aflevere sit barn i indskolingen. Der vil være en ansat tilstede indtil læreren kommer 8.00.

Bagsværd Friskole