Mellemtrin

Bagsværd friskole

I 4. – 6. klasse bliver børnenes identitet og egen rolle i gruppen stadig vigtigere

Eleverne udvikler sig og arbejder med at afgrænse sig i forhold til andre. Præpubertet og pubertet giver psykiske og fysiske forandringer. Samtidig skal den enkelte forholde sig til klassens fællesskab og deltage positivt som en del af klassen. Så har du et barn, der sukker og mukker, er det ikke underligt. Det er faktisk normalt. På mellemtrinet hjælper vi derfor den enkelte elev med at gøre sig klart, hvad de ønsker og mener. Vi hjælper dem med at turde holde fast i det. Og samtidig understreger vi, hvor vigtigt det er at kunne lytte til andre og gå på kompromis. Vi arbejder på at skabe trygge klassemiljøer, og vi udnytter, at vi har en trivselspædagog tilknyttet.

Faglighed på tværs af klasserne

Også på mellemtrinnet er det i den daglige undervisning på klassetrinnet, at de faglige værktøjer på trinnets fag bliver udviklet. Men derudover arbejder eleverne i løbet af et skoleår også i flere perioder på tværs af klasserne med et overordnet fagligt emne. Vi kalder dem BF-uger. Her graver vi os ned i boglige eller kreative værksteder. De giver eleverne mulighed for fordybelse, samarbejde med elever fra andre klassetrin og differentiering.

Hvad har vi af faste traditioner på mellemtrinnet?

I 4. klasse er der Luciaoptræden på plejehjemmet Hareskovbo. Vi tager på lejrskole med 5. klasse. Og 6. klasse arrangerer Mellemtrinsbal for hele trinnet.

På mellemtrinnet og i overbygningen afholder vi Trinrådsmøder, hvor repræsentanter fra hver klasse mødes med en tilknyttet lærer for at drøfte, hvad klasserne og skolen har brug for.

Bagsværd Friskole