Højt fagligt niveau

På Bagsværd Friskole skaber vi – via et bredt undervisningsbegreb – de bedst tænkelige betingelser for, at eleverne tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau.

Vores elever klarer sig godt til 9.-klasseprøverne og videre i deres uddannelsesforløb.

Sociale, personlige og metodiske kompetencer

Når skolen har et højt fagligt niveau, skyldes det, at vi udover kundskaber og færdigheder også lægger vægt på metodekompetencen, altså elevernes evne til at vælge redskaber og tilgange til læring. Vi sørger for ordentlig feedback til eleverne, således at eleverne får forståelse for de mål, vi sætter for deres læring. Et højt fagligt niveau handler for os også om at udvikle sociale og personlige kompetencer, såsom tolerance, handlekompetence og integritet. Forudsætningerne for at nå ind til kernefagligheden handler om den gode læring og undervisningssituation.

Tester – når det giver mening

Vi er ikke underlagt de nationale test, som bruges i folkeskolen. Vi har dog adgang til dem og til en del andre test-redskaber. Vi tester løbende vores elever, når det giver mening, og vi bruger resultaterne til at bringe eleverne endnu længere.

Vi forsøger i vores undervisning at veksle mellem praktisk, kunstnerisk og boglige arbejdsformer.