Undervisningsmiljø

Bagsværd Friskole

Glade børn lærer mere

For at børn kan lære optimalt, skal elevernes fysiske og sociale rammer selvfølgelig være i orden!

Vores elevråd er elevernes mulighed for at have indflydelse på undervisningsmiljøet i dagligdagen, så vi så tidligt som muligt kan få løst de forhold, som fylder hos eleverne.

Mindst hvert 3. år foretager vi en stor undersøgelse af elevernes trivsel. Er toiletforholdene i orden? Føler de sig hørt i fællesskabet? Har de gode venner i klassen etc.

Vi kan også have en mistanke om, at der er noget på spil i en klasse. Noget, vi som forældre og skolepersonale ikke får at vide i dagligdagen. Når det sker, laver vi anonyme trivselsundersøgelser for at tage pulsen på den sociale trivsel i fællesskabet. Til det har vi en dygtig AKT-person (adfærd-kontakt-trivsel) ansat.

Undervisnings-miljø-vurderingerne er blevet til ved hjælp af ‘Termometret’, der er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

UVM-beretning 2015

UVM-vurdering 2014