Generel information

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Bagsværd Friskole

 

Skolepenge

Pr. 1/4-2017 koster det følgende at have et barn gående på Bagsværd Friskole:

Skolepenge           SFO/Klub

0.-3. klasse:                      1.570                   1.500

4.-9. klasse:                      1.990

 

Moderationer:

2. barn

  • 350

3. barn

  • 0.-3. klasse 1420
  • 4.-9. klasse 1840

SFO                                        50%

Juli måned er betalingsfri.

Optages barnet på BF betales der desuden, som engangsbeløb:

Indskud 1.500kr.

Depositum 1.500kr.

Når eleven forlader skolen, betales depositum tilbage, såfrem der ikke er restancer og alle bøger er afleveret.

skolepengene dækker alle udgifter til bøger, hæfter samt lejrskoler. Der kan forekomme mindre betaling til klasseudflugter.

 

Antal børn pr. klasse:

For at skabe den nødvendige balance mellem social og faglig dynamik i klassen og økonomiske forsvarlighed i relation til skolens faste omkostninger, er det besluttet at klasserne i gennemsnit består af 22 elever.

Optagelse

Ønsker I en plads på Bagsværd Friskole, og er der plads på det klassetrin I ønsker indkaldes I med Jeres barn til en samtale med klasselæreren og en ledelsesrepræsentant. Efter samtalen vurdere begge parter om et skoleskift er en god ide og er vurderingen positiv fra begge sider kontakter klasselæreren den nuværende skole. Først herefter kan Bagsværd Friskole komme med en klar udmelding om optagelse eller ej.

Optagelsesparametre
For at samtalen og den efterfølgende optagelsesproces skal opleves vellykket for alle involverede parter, vil samtalen have fokus på følgende:

  • Hvorfor ønskes skoleskift – hvem ønsker det – med hvilket formål
  • Faglige styrker og svagheder – vilje til faglig progression
  • Social trivsel og engagement – vilje til udvikling og social progression i fællesskabet
  • Fokus på mangfoldighed som en styrke

Ind-udmeldelse

Indmeldelse sker via kontoret

Udmeldelse sker skriftligt med mindst én måneds varsel til d. 1. i måneden.

 

 

Ferie- og mødeplan Bagsværd Friskole 2017-2018

– alle dage er inklusive

 

Skolestart 2017 Mandag den 14. august

Klubben åben med tilmelding

fra mandag d. 31. juli

Kl. 9.00
Efterårsferie

Klubben åben m/tilmelding

 

Lørdag d. 14. oktober-søndag d. 22. oktober
Skolelørdag – Julemarked

 

Lørdag d. 25. november Kl. 13.30 – 16-30
Juleferie

 

torsdag d. 21.december-onsdag d. 3. januar

 

Vinterferie

Klubben åben m/tilmelding

 

Lørdag 10. februar-søndag d. 18. februar
Påskeferie

 

Lørdag d. 24. marts-mandag d. 2. april
St. Bededag

 

Fredag d. 27. april
Omkring Kr. Himmelfart

 

Torsdag den 10. maj- maj-søndag d. 13. maj
Pinse

 

Grundlovsdag

Lørdag d. 19. maj-mandag d. 21. maj

 

Tirsdag den 5. juni

Sommerferie Lørdag d. 30. juni-tirsdag den 14. august

Klubben er åben med tilmelding

til og med fredag d. 6. juli

Skolestart 2018 Onsdag d. 15. august

Klubben åben med tilmelding

fra mandag d. 3. august

Kl. 9.00