Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde
Forældrearbejde

Forældrearbejde

På Bagsværd Friskole har vi en kultur, hvor forældrenes engagement og bidrag til skolens arbejde både er særdeles velkomment og også særdeles nødvendigt. Vi er afhængige af forældrenes frivillige arbejde.

Som forældre til et barn på Bagsværd Friskole forpligter man sig på at deltage i det praktiske arbejde på og i skolen. Dette indebærer blandt andet, at man deltager aktivt med sine kompetencer til at forbedre eksempelvis skolens lokaler, udeområder, rengøring med meget mere, således at vi har en pæn og velholdt skole. Det praktiske arbejde vil typisk bestå af en arbejdsweekend, hvor opgaverne på forhånd er defineret.

For børnene er det samtidig en fin måde at se, at ens mor og far har været med til på det praktiske plan at forme den skole, de går på, og at der på den måde bliver udvist og oparbejdet en kollektiv ansvarsfølelse. Vi ønsker samtidig at få opdyrket fællesskabet på tværs. Også derfor er det vigtigt med tilslutning og at alle møder op.

Desuden foregår der på vores lille skole en masse arrangementer, som er en del af det pædagogiske grundlag og som er med til at gøre vores skole til det den er. For at disse arrangementer ( f.eks. musical og lærerløs dag) kan hænge sammen har skolen også her brug for hjælpende hænder fra forældrene.

Comments are closed.